Hukuki Süreç
Hukuki Süreç

1-Başlangıç:  Hukuki konunun ofisimizle paylaşılması ve ön değerlendirmenin yapılması
2-Değerlendirme: Hukuki araştırmanın yapılarak sürecin olumlu, olumsuz yanlarının değerlendirilmesi ve izlenecek yolun belirlenmesi
3-Uygulama ve Süreç Yönetimi: Değerlendirme sonucunda alınan kararların uygulanması ve oluşan durumlara göre strateji planlaması.