Ticaret Hukuku

Pürselim Hukuk Bürosu; şirket danışmanlıkları başta olmak üzere, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralma,  Sözleşmelerin Hazırlanması ve Düzeltilmesi, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Marka ve Patent Hukuku,  Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 2011 yılında yürürlüğe giren Yeni Ticaret Kanunu çerçevesinde yeni düzenlemeye dair çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Bu doğrultuda yasal düzenlemelere uygun şekilde, ticari şirketlerin yeni döneme hazırlanmasına profesyonel olarak öncülük etmektedir. 


  • Şirketler Hukuku
  • Şirket Birleşmesi ve Devralmaları
  • Sözleşmeler Hukuku
  • Sigorta Hukuku