Borçlar Hukuku

Pürselim Hukuk Bürosu özel hukuk alanına giren her türlü borç ilişkisi ile ilgili olmak üzere; trampa sözleşmesi, eser sözleşmesi, bağışlama, ariyet, finansal kiralama, karz, yayın sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi borçlar hukuku alanına giren pek çok konu, haksız eylemler, kira uyuşmazlıkları ve sebepsiz mal edinme hallerinde de yerli ve yabancı müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunlarla beraber sağlık hukuku, inşaat ve gayrimenkul hukuku ve tüketici hukuku ile ilgili olarak da hukuki yardımda bulunmaktadır.

  • Sağlık Hukuku
  • İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku
  • Tüketici Hukuku