İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Pürselim Bürosu; işçi ve işveren hakları, çalışma koşulları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş akdinin feshi, işten çıkartma veya çıkma, sendika, SSK/Bağ-Kur, Ücret, İzin, İşyeri Devri, İşçi, İşveren, Alt işveren, Taşeron ilişkisi gibi iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanına giren tüm uyuşmazlıklarda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki yardımda bulunmaktadır.