Pürselim Hukuk Bürosu yerli ve yabancı müvekkillerine Türkiye’ de avukatlık ve hukuk danışmanlığı vermek üzere İstanbul’ da kurulmuştur.
Büromuz, özel hukuk ve idare hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.

Faaliyet Alanları

İcra ve İflas Hukuku

Pürselim Hukuk Bürosu; alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, ilgili mevzuat doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, bununla beraber borçluların ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde haklarının korunması, alacaklı-borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü...

İdare Hukuku

Pürselim Hukuk Bürosu; idarenin eylem ve işlemlerine karşı iptal ve tam yargı davalarının her aşamasında ve imar ile ilgili tüm sorunlarda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Borçlar Hukuku

Pürselim Hukuk Bürosu özel hukuk alanına giren her türlü borç ilişkisi ile ilgili olmak üzere; trampa sözleşmesi, eser sözleşmesi, bağışlama, ariyet, finansal kiralama, karz, yayın sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi borçlar hukuku alanına giren pek çok konu, haksız eylemler...

Medeni Hukuk

Pürselim Hukuk Bürosu; Aile Hukuku’ nu ilgilendiren boşanma, velayet, mal rejimi tasfiyesi, evlilik sözleşmeleri, babalık davası gibi alanlarda, yine Miras Hukuku ve Kişiler Hukuku alanlarında Medeni Kanun’ un uygulamaya girdiği tarihten itibaren uygulama ile ilgili olarak tüm süreçlerde dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticaret Hukuku

Pürselim Hukuk Bürosu; şirket danışmanlıkları başta olmak üzere, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralma, Sözleşmelerin Hazırlanması ve Düzeltilmesi, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Deniz Ticaret Hukuku ve Tahkim

Deniz yolu ile eşya taşımacılığı, taşıma işleri komisyonculuğuna ilişkin sözleşmeler, bekleme süresine ilişkin uyuşmazlıklar, yük sigortası, gemi kazaları ve bu kazalara ilişkin yurt içinde ve yurt dışındaki sigorta müzakereleri, tahkim ve Türkiye’ deki dava sürecinin yürütülmesi, deniz taşımacılığında gümrük problemleri ve gümrük kaçakçılılığı konularında hizmet vermektedir.
Önceki Sonraki